ಜಿಮ್ ಕೋಚ್ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತೆ - kannada kama kathegalu new

ಜಿಮ್ ಕೋಚ್ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ನಿಂತೆ - kannada kama kathegalu new ::

ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ ಯಂಗ್ ಹುಡುಗ. ಜಿಮ್ ನಡೆಸುವ ಅವನು ಆ ಜಿಮ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಾಬಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನ ಹೆಸರು ದೇವ್. ನಾನು ಜಿಮ್ ಸೇರಲು ಹೋದ ದಿನವೇ ಅವನು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ. ಜಿಮ್ ಸೇರಲು ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನು ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ "ಮೇಡಂ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ "ನೋಡಿ ದೇವ್ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಡಂ ಅನ್ನಬೇಡಿ; ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಾ; ಸುಮಾ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಸಾಕು" ಎಂದು.

ಆದರೂ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾ ಮೇಡಂ...ಸುಮಾ ಮೇಡಂ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೇಹ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಈ ದೇವ್ ಜಿಮ್ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ.

Continue Reading...