Tiche stanagre fakt maajhyasathi--Marathi nipple sexstories - Marathi Sex Stories 2016

पन्नास किलोमीटर असलेल्या शहरात मी शिक्षण घेत होतो व तेथेच राहत होतो. सुट्टी पडल्यामुळे गावी गेलो व मला टि.व्ही. बघण्याचा छंद जास्त होता. व आमच्या शेजारीच एक टि.व्ही. होता व त्या घरात दोघेच नवरा बायको एक जोडपे राहत होते व त्यांना एक दोन वर्षाचा मुलगा होता व तो माणूस कामावर जात होता व त्याची बायको शिकलेली होती. पण सौदर्याचा खजिनाच होता व कानात लव्ह चिन्हाचा आकारीची रिंग व नाकात चमकदार नथनी तिचे ओठ मात्र एखाद्या पुरशाने पान खावे तसे तिचे ओठ लालभडक होते. व तिचा तो ब्लाउज त्या दुधाने भरलेल्या स्तनांना ते ब्लाउज ताणले होते. ते स्तन पाहून माझ्या डोळ्यात ते रुतत होते व तिचे गाल व त्या गालावरील स्मित हास्य असे तिचे सौंदर्य होते. ते पाहून मझा बाबुराव शांत बसेना व मी त्यांच्यात टि.व्ही.बगायला जात होतो. पान माझे सर्व लक्ष तिच्याकडे असायचे. मी माझ्या मनात विचार करायचा कि एक मुल होऊन देखील सुद्धा तिचे किती सौदर्य होते व जेव्हा ते मुलगी होती तेव्हा किती सौदर्य हा प्रश्न माझ्या मनात घोळत होता, व मी जेव्हा त्यांच्या घरात जायचो तेव्हा ती मला बसण्यास संगे व नवरा कामावर गेला व आम्ही दोघेच घरात होतो. टि.व्ही. लावला मी बघत बसलो. आणि तीही माझ्या जवळ मुलाला घेऊन बसली. तिचे स्तनाग्रे पण मोठेच असतील.

ती बाळाच्या तोंडात स्तनाग्रे देऊन टि.व्ही. बघत बसायची आणि मी मात्र तिच्या स्तनाग्रे चेच निरीक्षण करत होतो. इतक्यात तिने दुसऱ्या स्तनाग्रे ला मुलाला लावले व पहिला स्तनाग्रे तिने उघडाच ठेवला होता. ते पाहून माझे मन पेटून उठले व टि.व्ही.पाहत असताना त्यामध्ये एक प्रेम करारे जोडपे दाखवले होते. व ते जोडपे एकमेकांना चाळे करत होते. ते पाहून तिला आनंद झाला व तिने आपल्या मुलाला झोपवले व चक्क्य मला मिठी मारली. मी ही त्याच क्षणाची वाट पहात होतो. लगेच तिने आपली साडी फेडली व तिच्या आतील फ्रॉक सुद्धा काढला व तिने आपला ब्लाउज काढला. आणि आतील नीकर सुद्धा काढली. आणि आपला एक स्तनाग्रे तिने माझ्या तोंडात दिला.
मी स्तनाग्रे आनंदाने चोखला व तिने एका हाताने माझे शर्ट काढला व प्यांटपण काढून मला तिने पूर्ण नागडे केले. आता आम्ही दोघेही पूर्ण नग्न झाले होतो. आणि ती एका मुलाची आई असून तिच्या शरीराकडे पाहून वाटत नव्हते. तिने माझे चुंबन घेण्यास सुरवात केली. ती माझी जीभ लेमन गोळी सारखी चाटत होती. आणि मी मात्र तिची स्तनाग्रे आनंदाने कुरवाळत होतो. पुढे तिने मला खाली झोपवून माझे लिंग चोखू लागली.

चोखून झाल्यानंतर ती मला म्हणाली आपण रोज बारा वाजता येणार ना? मी ही हो म्हणालो. ती नंतर म्हणाली केवढे मोठे हो तुमचे लिंग मापावे तर करेक्त्त सहा ते सात इंच असेल बघा आणि आमच्या मिस्टरांचे मात्र आपल्या मधल्या बोटाचे माप दाखवले. पुढे तिला उताणी करून तिच्या खालच्या केसाळ भागातून मी हात फिरवत राहिलो. आणि तिच्या योनीत मी बोट घुपासले तसे तिचे नितंब वर येऊ लागले. नंतर ती मुलाला पाळण्यात तकायसाठी पाळण्यात वाकली तसा मी तिच्या मागे जाऊन तिच्या नितंबातून माझे लिंग आत घातले. त्या पाळण्याच्या कटावर पाळण्यात थोडे शरीर सोडले व निम्मे शरीर बाहेर सोडले त्यामुळे मुलाला झोके देऊ लागली व ते झोके ते व माझे लिंग तिच्या नितंबाबात आत बाहेर करता करता मी तिच्या पोटाखालून हात घालत तिचे स्तन दाबू लागलो होतो. मी जोर जोरात दणके देत होतो तसा तो पाळणा जोरात हलायचं आणि मी शेवटचा दणका देत तिला ओली करून टाकली.

ती मला म्हणाली तुमच्यात भरपूर शक्ती आहे हो, तुम्ही सर्व क्रिया एकाच वेळेस कसे काय करता हो. माझे मिस्टर तुम्ही असता तर आतापर्यंत मला तीन मुले असती. खरो खर जी तुम्हाला बायको मिळेल तिचे भाग्य उज्ज्वल होईल. असे म्हणत तिने मला मिठी मारून म्हणाली आता तुम्ही सारखे टि.व्ही. पाहायला यायचे आणि मला ठोकून माझी खाज भागवून जायचे. तिच्या मुलापेक्ष मीच जास्ती स्तनाग्रे तिची चोख्ली असतील.