Baa Nanna Anubhavisu- new Kannada Sex Stories 2016 - 2017

Hi Friends, Nanna hesaru Padma. Nanna age 34yrs. Naavirodu Mysorenalli. Nange maduve aagi 6yrs aaythu. Obba maga iddane. Avanige 3yrs. Nanna ganda Shankar. Avrige 38yrs. Avru pvt companyalli Elsa maadtaa iddare. Naanu housewife. Ivvattu nanna katheyanna heloke ishta padtini.

Nange maduve aada modala 2yrs sakkathaagittu. Nanna ganda Shankar haagu naanu tumbaa enjoy maadidvi. Married life tumbaa  chennagide annoashtaralli naanu pregnant aagbitte. Naanu pregnant aadmele namma enjoymentge break bittu. Matte naanu nanna maganige janma kotte. Adaadamele namma lifenalli kelasa, javaabdaari, samsaara, magu anta aagoythu. Barta barta namma sex enjoyment kooda teera kammi aagoythu. Yeshtara mattige andre, tingalige ond sarti serodu jaasti anno rangege aagoythu. Sari manna ganda kelasadalli busy, avrigu sustu aagirutte anta naanu kooda summanaagutidde. Aadre nanna olage kaamadaaha kadime  aagtha irlilla. Eshto sarti nanna gandanige mood barisoke try maadoke hogi vade tindu malagirodu aaythu.

Sari nanna lifenalli ishte padkond bandirodu anta naanu kooda summanaagidde. Nanna magana jothe kaala kalitaa idde. Aadre yaava Devru nanna aartha maadkondno gothilla. Baradu bhoomi ante aagidda nanna jeevanadalli matte kaama sukha kodoke anta nanna maiduna banda.

Nanna maidunana hesaru Raghu. Raghuge 29yrs. Avanu bangalorenalli kelasa maadtaa idda. Avanige innu maduve aagilla. Bangalorenalli olle kelasadalli iddaane. Nodoke smartaagidaane. Nanna gandanaginta eshto parvaagilla. Aadre nanna haagu Raghu meet aagiddu tumbaa kadime. Yello yaavdaadru functionalli meet aagtaa idvi ashte. Aadre nammibra madya olle gaurava ittu. So naanu heltaa iro ee kathe last year nadediddu.

Last year relative marriage ge anta Bangalore ge hogidvi. Allige Raghu kooda bandidda. Nammanna nodi kushi patta. Aparoopakke nodidarinda namgu khushine aaythu. Maduveyalli nanna magana yethikond odaadtaa idda. Nangu kooda khushi aaythu. Namma naduve maatu ashtakashte ittu. Madhuve mugida nantara chaultryalli kootiddaga bandu nanna maataadisida.
Raghu: en athige, aaytha oota..
Naanu: haan Raghu aaythu, nindu aaytha...
Raghu: haan athige, aaythu.
Naanu: Raghu, yelli nimmanna  kaanistaa illa.
Raghu: adu athige anna friends jothe horage hoda.
Naanu: oh haagaadre inneshtotige bartaaro eno..
Raghu: bartaare bidi athige.. Yaake tension maadkoltiraa..
Naanu: manege bittu hogbaardaa, haage hogbitre namma gathi yenu...
Raghu: adakke yaake athige tension, naanilvaa.. Naanu drop maadtini banni.
Naanu: beda bidu. Naane hogtini... Adu sari hegide ninna kelasa...
Raghu: oh chennagide athige. Parvaagilla... Mysorenallu namma office ide gotha athige..
Naanu: oh haudaa... Adyaavaaga shuru aaythu...
Raghu: recentaagi shuru aaythu athige.. Naanu Mysore officege shift aago chance ide athige.
Naanu: kushi inda.. Hhmm haagaadre shift aagodu taane. Nangu time pass aagutte, nanna aganigu aata aadoke sikkidange aagutte.
Raghu: nodona, heltini...

So heege nammibra madya maatu shuru aaythu. Ee vishyana nanna gandanige kooda tiliside. Avru kooda aaythu, innu ollede aaythalla andru. So naanu Mysorege vaapaas aadmele aagaaga phone maadi maataadodu naditaa ittu. Barta barta yello ond kade close aagtaa idvi. 2months bittu ond sarti call maadidaaga Mysorege shift aagtaa iro bagge tilisida. Naanu kushi patte. Adaada 1thingalu nantra Mysorege banda Raghu.

Raghuge namma maneyalli ondu room kotvi. Namdu 2room iro mane. So Raghu namma manege bandmele namgu olle time pass aagtaa ittu. Raghu marketing jobnalli irodrinda, aagaga free aagi irtidda. So maneyalli obbale irtidda nange jothege obru sikkidaage aaythu. Barta barta Raghu tumbaa close aagidda... Nange marketge hogbeku andaaga nanna gaadiyalli karkond hogodu yella maadtidda.

Heege ond sarti namma amma bandaaga nanna magana oorige karkond hodru. So naanu maneyalli free aagi idde. Ade timge Raghu manege banda. Oota ittu kotte. Oota maadi rest tagoltaa idda. Naanu swalpa shopping maadbekittu. Adakke avananna kelde, bartiyaa anta. Avanu sari anta banda. Raghu jothe gaadiyalli hode. Shopping maadi mall inda aache barovaaga nanna friend oblu sikkidlu. Tumba varsha aadmele sikkidlu. Heege maataadtaa maataadtaa Raghuna nodi, ene ninna husband sakkathaagidaare andlu. Naanu heloke baayi bido ashtaralli avlu, sariyaagi maadtaare ansutte, hhhmmm olle husband. Chennagi enjoy maadu. Dappa iddiyaa, udda iddiya... Anta yella kelbitlu. Nange yaavdakke answer maadodu gotaagade sumne aagbitte. As timenalli Raghu phonenalli maataadtaa idda. Avalanna maataadsi Raghu jothe manege bande. Nanna bittu Raghu matte kelasakke hoda.

Naanu haage haasige mele biddkondidde. Aa nanna friend aadida maatugalu nanna thaleyalli ittu. Adanna yochistaa idde. Aaga nanna kanna munde Raghu bartaa idda. Modalane sarti nange Raghu bagge bere bhavane baro haagaaythu. Raghuna tabbidre hegirutte, avana tunne hegirutte, avana jothe maadisikondre hegirutte anta yella yochane bantu. Haage nenuskond nanna seere yethi olage kayyi haakond Raghuna nenuskoltaa beralu aadisikondu leak maadikonde..  Aaaahhhhaaaa..... Eno ond thara sukha. Ee thara sukha sikkirllilla. Aamele nangene bejaar aaythu. Nanna maidunana ee thara yochiside anta.

Ade dina raatri nanna gandanige mood barisoke anta batte yella bichi bethale aagi malagikonde. Avara lungi olage kayyi haaki tunne hididu aataa aadtaa idde. Aadre nanna ganda gorake hodkond malagibitta. Naanu bejaarnalli malagikonde. Haage malagikondaaga, matte Raghu bagge yochane aaythu. Sari tappugala bagge bethale malagikond yochistaa yochistaa, raatri kaledu hoythu. Kadege nanna kaamane geddittu. Yaake andre Raghu jothe maadisikolokke nirdharisi bittidde. Hegaadru maadi Raghuna bhalege beelisikolbeku anta decide maadide.

Aa dina nanna ganda kelasakke hodmele, coffee tagond Raghu roomge hode. Raghu innu malagidda. Ebbisi coffee kotte. Haage avananna nodtaa idde. Nodtaa idre, nanna tode sandiyalli vadde aagtaa ittu.
Naanu: en Raghu, innu malagiddiya... Hushaarilvaa...
Raghu: illa athige, chennage iddini. Ivattu kelaskke raje haakiddini.
Naanu: yaake...
Raghu: gaadina servicege bidbeku. Gaadi illade kelasakke hedge hogodu.
Naanu: oh haagaadre, ivvatella maneyalle irtiyaa..
Raghu: innen maadodu athige....
Naanu: kushi inda... Yaavaaglu kelasa iddidde. Ivvattu maneyalli rest tago
Raghu: sari athige...
Naanu: sari eddu, hallu ujjibaa. Tindi tinnuvante... Snana aamele maaduvante...
Raghu: sari athige, bartini...

Naanu kushi inda telutidde. Adige manege hogi bega bega kelasa yella mugisi bitte. Ashtaralli Raghu tindi tinnoke banda. So naanu adige maneyalle nanna seerena kelage maadi, nanna hoklu kaano thara maadikonde. Haagene nanna blousena melina 2 hook bichide. Seragu loose aagi haakikondidde.

Raghu nelada mele oota maadi abhyaasa. So badisuvaaga naanu baggale beku. Haage baggidaaga, nanna seragu jaari kelage bittu. Aaga Raghu nota seeda nanna ubbida molegala mele bittu. Aadru naanu haage badisutaa idde. Raghuge saakaaguvashtu nodoke bitte. Haage nodtaa irovaaga, avana lungi nodide. Hhhhmmmmmmmm..... Avana tunne kooda nigirittu.

Naanu: Raghu tindi tinnu. En nodtaa iddiyaa....
Raghu: gabhari inda... Haan athige... anta thale baggisida.
Naanu kushi inda nidhanakke seragu sari maadkonde. Seraganna ondu kade maadi, matte neeru kodoke baggide. Aagalu kooda nanna mole toriside. Avana lungiyalli tunne yeddu bittittu. Avana lungiyalli tunne size nenedu nanna tullalli neeru haritaa ittu.
Naanu: en Raghu, maduve yaavaaga maadkoltiyaa....
Raghu: yaake athige haage keltaa iddiraa.
Naanu: sumne kelde... Hegu maduve aaglebekalla...
Raghu: eegale yaake athige. Innu ond eradu varsha hogli...
Naanu: yaaraadru iddaraa... Innu hudukabekaa...
Raghu: innu illa athige...
Naanu: hegirabeku ninna hudugi...
Raghu: nimma tharane irbeku athige... anta nanne nodtaa helda...
Nange shock aaythu. ..
Naanu: andre....
Raghu: andre nimthara mane nodkoloru ande athige.... anta smile kotta...
Naanu: sari sari.... Innu badisala...
Raghu: beda athige saaku...
Raghu tindi tindu kootkondidda..
Aaga naanu thalege enne tagond bandu...
Naanu: Raghu, hegu ivattu maneyalle iddiyaa. Baa thalege yenne hachtini... Aamelinda snaana maaduvante...
Raghu: sari athige...

Naanu enne tagond avana hatra hogi thalege hachi ujjutaa idde. Aaga nanna seragu matte jaari kelage bittu. Naanu ujjutaa idde. Ujjovaaga avana thale nanna mole hatra bandu hogta ittu... Raghuge chennagi kaanistaa ittu.. Ujjida mele... Raghuge seraganna melakke haakuvante helide... Adakke shock aada Raghu, yenjalu nungida... Naanu matte haakalu helide. Aaga Raghu nanna seraganna yethi itta.. Aadre adu matte jaaritu... "Sariyaagi idu Raghu..." anta smile kotte.. Matte seragu yethi iduvaaga avana kayyi nanna molege touch aaythu. Nanna mayyi jummm antu. Avanigu shock hoditu. Enu aagilla anno haage adige manege hode. Avanu gaadina servicege bidoke anta hoda..

Ardha gante bittu banda Raghu. Aaga Raghuge snana maadoke helide... Raghu sari anda. Aaga
Naanu: Raghu snaanakke modlu mayyigella enne hachko... Tampaagirtiyaa...

Raghu: beda athige, adella yaake...
Naanu: enne bottle tarutaa.... Ayyo haagalla Raghu.... Enne snaana maadidre tampaagirutte... Baa naane hachtini...
Raghu: beda athige...
Naanu: enu aagalla baa Raghu anta chair mele kooriside.

Avanu shirt pant haakidda.. Adakke bichi towel suttukolloke helde.. Raghu shirt bichoke mundaada... Aaga naanu hogi baagilu lock maadi bande. Ashtaralli bari towelnalli kootidda Raghu. Hatra hogi enne hachoke mundaade. Adakke Raghu, "parvaagilla athige. Naane hachkoltini" anda. Naanu" parvaagilla baa raghu anta avana mayyige hachoke shuru maadide. Aaaahhhhhhaaaaaa..... Avana mayyi muttutaa idre nanna tullu neeraagi hogtaa ittu...

Avana yedege, bhujakke, bennige, sontakke, hottege hachi ujjutaa avana towelna loose maadide. Aaga towel kelage bittu. Eega Raghu bari chaddiyalli iddane. Adu kooda 'V' shape... Aa châdiiyalli avana dappa tunne kaanistaa ittu... Raghu towel tagoloke mundaada... Aaga naanu "beda Raghu, sumne enne yaake maadtiyaa, beda bidu" ande. Raghu sumne aada. "Hinde tirugu" anta heli avana bennu sonta ujjutaa... Haage kelage maadi avana tikada mele ujjutaa idde.. Ujji haage avana todege bandu enne hachide... Raghu nintidda... Aaga naanu kelage kootkonde. Enne bottle kelage idovaaga nanna seragannu jaariside. Eega nanna molegala full darahana Raghuge sikkutaa ittu. Naanu tode ujjutaa haage kelage mandi, paada ujjide.. Matte kelaginda mele ujjutaa hode. Mandi ujji matte tode ujjutaa idde... Raghu joraagi usiraadtaa idda...

Naanu avana tode ujjutaa innu mele maadi avana ubbida tunnena touch maadide... Aaga Raghu hinde sarida.. Naanu munde hogi avana tunne akka pakka ujjutaa ide. Aaga avana tunne nigurutaa ittu.. Raghuna nodide.. Raghu sumne nintidda... Tunne touch maadi, "en idu Raghu" ande. Adakke avanu "athige, adu... adu..." anda. Naanu smile maadtaa "chennagi belasiddiyaa" ande. Raghu smile maadta "neevunu chennage belasiddira athige" anda... Naanu avannana nodtaa chaddiyalli kayyi bitte... Haage tunne hididu aache tegede. Hhhhhhmmmmmm adu tumba udda dappa ittu... Nanna kushige mithine irlilla... Avana tunneyalli rasa sortaa ittu... Haage avana ballana hichuki massage maadide.. Raghu "haaaaaaaahhhhhhhhh athhhiiiggggee" anda...

Naanu Raghu mukha nodtaa avana tunne baayige ittukonde. Hhhhhhhmmmmmm bisibisiaagittu.... Baayigittu cheepoke shuru maadide... Cheepta cheeptaa chadiyanna kelage jaariside. Swalpa hottige Raghu leak maadbittaa... Avana rasa kudidu, avana nodtaa mele edde. Aaga Raghu nanna sontada mele kayyi itta... Naanu avana kayyi tegedu nanna mole mele ittukondu "baa raghu, nanna anubhavisu..." ande.

Raghu molena hisukutaa nanna tutige tuti serisida. Aaahhhhhhhh..... Naavu 5mins haage kiss maadtaa idvi.. Avna kayyi nanna tika savarutaa ittu. Kiss maadidmele "athige nimma seere yella enne aagutte, bichi" anda. "Neene bichu nanna raaja" ande. Aaga raghu nanna seere bichi yeseda... Haage nanna langa laadina yeledubitta... Langa kelage jaari bithu. Matte nanna blousena hookanna ondonde tegedu haaki bethale maadida.

Nanna tabbi muttina male surisida. Naanu avana muttina maleyalli teli hogtaa idde... Nanna yethikondu bedroomge tagond hoda... Haasige mele nanna malagisi nanna mole cheepoke shuru maadida. Aaahhhhhaaammmmmmaaaaaa anta moolugutidde naanu... Cheepi cheepi molena kempaagisibitta.... Matte nanna kaalugalanna melakke yethi tullige naalige haaki nekkutidda... Modale neeraagidda nanna tullalli pravaaha ukki banthu. Adu chimmi avana mukha yella haradittu... Naanu eddu avana mukha nekki nekki clean maadide.

Matte nanna malagisi nanna kaalugala madhya bandu tunnena tullu hatra itta. Aaga naanu tunne hididu, daari toriside. Aaa daariyalli Raghu toorisida... Aaaaahhhhhhhhaaaaaaaaa en sukhaaaaaaaaaaaaaa........ Hhhhhhmmmmmmmmmaaaaaaaa....... Naanu ondu kshana swargadalli haaraadi bandange aaythu... Raghu keyoke shuru maadida.... Lachak pachak anta sound bartaa ittu... Naanu avananna gattiyaagi tabbi keyyisikoltaa idde... Avana ondondu shot nanna hottege hodiyo thara aagtaa ittu.. Sumaaru hottuvaregu nanna keyda Raghu. Naanu leak maadikondiddu lekkane illa... Aadre Raghu innu out aagirlilla... Avna toradanna keritaa avanige leak maadohaage maadide...

 "Athige nandu bartaa ide" anda... Naanu gattiyaagi tabbi hididukonde... Nanna tullu olage avana kaaranji chimmutaa ittu... Chimmutaa idre eno sukha sigtaa ittu... Haage ibru tabbi malagibitvi...
Matte eddu ibru bathroomge hogi obbarige obbaru snaana maadiskondu keykondu, shot mele shot hoduskondu bande... Aaa dina nanna ganda barovaregu ibbru batte illade dengikoltaa idvi...

Ide thara dina naavu sex maadkoltaa iddivi.. Ondondu sarti ganda malagida mele Raghu hatra hogi keyisikoltini... Antu nanna anubhavisoke, nange sukha kodoke nanna hosa ganda sikkidange aaythu.